Περίπου 3,8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας - mensbook

mensbook

Όσα πρέπει να γνωρίζει ένας άντρας


Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Περίπου 3,8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέχει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε 13,8 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που αντιπροσωπεύουν το 6,1% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το σύνολο των θέσεων εργασίας, οι 2.607.477 αφορούν άμεσες θέσεις εργασίας, οι 887.450 αφορούν την απασχόληση στη βιομηχανία αυτοκινήτου, οι 4.525.639 θέσεις έχουν σχέση με την πώληση των αυτοκινήτων, αλλά και άλλων τομέων και οι 652.658 θέσεις αφορούν αποκλειστικά την μεταποίηση και κατασκευή αυτοκινήτων. Από την ανάλυση των δεδομένων που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων διαπιστώνεται ότι οι θέσεις το 2017 ήταν αυξημένες κατά 1,5% σε σχέση με το 2016, όταν ο συνολικός όγκος των θέσεων στο τομέα του αυτοκινήτου το 2013 ήταν λίγο πιο πάνω από τα 12 εκατομμύρια.
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας σε πολλές χώρες της ΕΕ κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία και παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Στη Σλοβακία το 15,4% αφορά θέσεις στον τομέα του αυτοκινήτου επί του συνολικού όγκου των βιομηχανικών θέσεων, δείχνοντας τον υποδειγματικό τρόπο που κινούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.