Οι οδηγοί ηλικίας 16-24 ετών έχουν διπλάσιες έως τριπλάσιες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα - mensbook

mensbook

Όσα πρέπει να γνωρίζει ένας άντρας


Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Οι οδηγοί ηλικίας 16-24 ετών έχουν διπλάσιες έως τριπλάσιες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα

Οι οδηγοί ηλικίας 16-24 ετών έχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να εμπλακούν σε ατύχημα σε σχέση με τους πιο έμπειρους οδηγούς. Όταν σε αυτά τα ατυχήματα χάνει τη ζωή του ένας νέος οδηγός, σκοτώνονται περίπου 1,3 άτομα που βρίσκονται εκείνη την στιγμή είτε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε σε άλλο όχημα, είτε στο σημείο του ατυχήματος. Τα ατυχήματα των νεαρών οδηγών διαφέρουν από αυτά των πιο έμπειρων οδηγών, καθώς αυτά συμβαίνουν τη νύχτα με ή χωρίς την εμπλοκή άλλου οχήματος και προέρχονται καθαρά από έλλειψη εμπειρίας.
Αυτό αναφέρει έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει στις χώρες του ΟΑΣΑ, ενώ τα στοιχεία αυτά δεν διαφέρουν και στις χώρες εκτός ΟΑΣΑ. Τα σημαντικότερα αίτια των ατυχημάτων είναι η έλλειψη ελέγχου του αυτοκινήτου και οι υψηλές ταχύτητες. Ακόμη η κατανάλωση αλκοόλ σε μικρές ποσότητες έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στους νέους, παρά στους έμπειρους οδηγούς. Και φυσικά να επισημάνουμε ότι τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την σημαντικότερη αιτία θανάτου ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Οι βασικοί παράγοντες που εκθέτουν τους νέους οδηγούς σε αυτόν τον κίνδυνο είναι η οδηγική ανωριμότητα, η έλλειψη εμπειρίας, κάποια προβλήματα υγείας των οδηγών, αλλά και ο τρόπος ζωής που σχετίζεται με την ηλικία και το φύλο των νέων οδηγών, όπως για παράδειγμα το ξενύχτι και η σωματική κούραση. Από την άλλη ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι οι νέοι άνδρες έχουν συχνά υπερβολική αυτοπεποίθηση για τις οδηγικές τους ικανότητες.
Η βιολογική έρευνα δείχνει ότι στην ηλικία των 18 ετών περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνες για την ενσωμάτωση των πληροφοριών και τον έλεγχο των παρορμήσεων, εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Αυτό έχει ως απόρροια τη βιολογική ανάπτυξή τους, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνική τους ανάπτυξη. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι συνήθως σε αυτή την ηλικία απομακρύνονται από τις επιρροές των γονιών τους και αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Ως εκ τούτου οι συνομήλικοι γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί για αυτούς, ιδιαίτερα στις επιλογές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.
Οι νεαροί οδηγοί οδηγούν συχνά σε ώρες υψηλού κινδύνου και σε συνθήκες υψηλού κινδύνου. Έτσι οδηγούν το βράδυ, έχουν αυξημένη ταχύτητα, δεν φορούν ζώνες ασφαλείας και οδηγούν παλιά αυτοκίνητα που διαθέτουν λιγότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας.