Η Bentley εγκαινίασε νέο κέντρο μηχανολογικών δοκιμών - mensbook

mensbook

Όσα πρέπει να γνωρίζει ένας άντρας


Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Η Bentley εγκαινίασε νέο κέντρο μηχανολογικών δοκιμών

Η Bentley εγκαινίασε ένα νέο κέντρο μηχανολογικών δοκιμών στο Crewe της Αγγλίας. Η τελευταία επένδυση ακολουθεί την πρόσφατη επαναπιστοποίηση από το Carbon Trust του εργοστασίου της στο Crewe, ως περιβαλλοντικά ουδέτερου ως προς τον άνθρακα. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την τήρηση των προτύπων που έχει θέσει η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη με τη Bentley να είναι σε θέση να πραγματοποιεί in-house δοκιμές εκπομπών ρύπων, οικονομίας καυσίμου και αυτονομίας ηλεκτρικών οχημάτων, με τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα.
Αξίζει να επισημανθεί ότι στη νέα εγκατάσταση, σε έκταση 1.550 τμ θα φιλοξενηθεί και ένα δυναμόμετρο σε πλήρως ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες.
Αυτό το εξαιρετικά προηγμένο δυναμόμετρο, επιτρέπει στους μηχανικούς να προσομοιώνουν διαφορετικές κλίσεις δρόμου, να μετρούν τις εκπομπές καυσαερίων από αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικά και μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα. Οι προσομοιώσεις μπορούν επίσης να ολοκληρωθούν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από -20oC έως +50oC.